Afdrukken

VZW of vereniging zonder winstoogmerk

De wet van 2 mei 2002 heeft een 81-jarige wet over vzw’s, internationale vzw’s en stichtingen grondig gewijzigd. Daarom proberen we u een aantal belangrijke verplichtingen kort uit te leggen zodat u weet waar u aan toe bent als oprichter, bestuurder of andere belanghebbende van een vzw.

OPGELET: op 1 mei 2019 werd de wet samengevoegd met het vennootschapsrecht in het vennootschaps- en verenigingenrecht. Gevolg is dat er statutenwijzigingen zullen moeten plaatsvinden vanaf 2019 tot eind 2023 om de statuten aan te passen aan het nieuwe recht.

We nemen u kort mee in de statuten, in ontbinding van een vzw, de jaarlijkse verplichtingen, de rechtspersonenbelasting en geven u ook nog graag een aantal instrumenten voor groei mee.

Voor meer informatie, contacteer ons op 016/62.31.72

Copyright@ABCMinistries 2019