Login Form

Welkom bij infofoon!  


Infofoon is een dienst van ABC-Ministries waarmee we u ondersteunen met advies over administratie, wetgeving, organisatorische groei, financieel en materieel beheer in uw vzw, organisatie, kerk of gemeente.

Deze dienst werkt met een jaarabonnement zodat u zonder beperking met ons contact kan opnemen via de telefoon en mail.

Bij het abonnement hoort ook een toegangscode voor de informatie op deze website.
Met de functie Zoeken kan u in de volledige website op zoek naar antwoorden voor uw specifieke vraag.

Vindt u niet wat u zoekt? Mail of telefoneer ons uw vraag.

Kostprijs
van het abonnement is € 49,80 /jaar, dit wordt jaarlijks automatisch verlengd op 1 januari.


Aanmelding 

Een melding met uw gegevens per e-mail volstaat. Voor een aanmelding tot de 15e dag van de maand begint het abonnement te lopen vanaf de begonnen maand. Na de 15e loopt het abonnement vanaf de volgende maand.

Opzegging
Wilt u het abonnement niet meer verlengen naar het volgende jaar? Stuur dan ten laatste op 31 december een e-mail met uw opzegging.

Voor meer informatie, contacteer ons op (016)62.31.72
Copyright@ABCMinistries 2019

 


Copyright © 2015-2020 ABC-Ministries vzw * Sint-Jansbergsesteenweg 97,  3100 Heverlee * Ondnr. BE0 881.840.757 * RPR Leuven