Verenigingswerk: Kan ik in bijberoep tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen? 

WAT?

-          Nieuw statuut: tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk

-          Bijklussen via: van particulieren aan verenigingen (verenigingswerk)

-          Maximum 6.340 euro per jaar (geïndexeerd bedrag 2021, all in). Op maandbasis niet meer dan 528,33 euro.

WIE?

-          Werknemers met minstens 4/5 tewerkstelling

-          Zelfstandigen in hoofdberoep

-          Gepensioneerden

-          Werknemer moet 9-12 maanden voorafgaand aan startdatum min. 4/5 werken

-          Zelfstandige moet 9-12 maanden voorafgaand aan startdatum zelfstandige in hoofdberoep

-          Maximum contract is 1 jaar tussen verenigingswerker en vzw

-          Modelcontract zie www.bijklussen.be

WELKE ACTIVITEITEN?

-          Sporttrainers

-          Sportscheidsrechters

-          Stewards bij sportwedstrijden

-          Gidsen van cultureel erfgoed en natuur

-          Begeleiders van schooluitstappen

-          Activiteiten van oudercomité

-          Verstrekken van opleidingen bij onder andere sportverenigingen, natuurorganisaties, jeugdorganisaties, theatergezelschappen,…

-          Volledige lijst zie www.bijklussen.be

VERPLICHT

-          Vzw: B.A. verzekering voor fouten verenigingswerker, tenzij bedrog, zware fout of gewoonlijk voorkomende fout verenigingswerker

-          Verzekering ongevallen en lichamelijke schade

-          Beleid ter bevordering van het welzijn van de verenigingswerker (arbeidsveiligheid, bescherming vd gezondheid, psychosociale aspecten vh werk, arbeidshygiëne,…)

-          Maatregelen ter preventie risico’s

-          Verenigingswerker voert taken uit conform instructies vzw

-          AANGIFTE vóór de START vd overeenkomst via www.bijklussen.be adhv ondernemingsnummer vzw en rijksregisternr verenigingswerker, periode vd dienst, bedrag vergoeding. Indien vwden niet voldaan, wordt registratie automatisch geweigerd.

OPGELET

-          Nooit tegelijkertijd verenigingswerker, werknemer en zelfstandige voor zelfde vzw

-          Geen verenigingswerk indien één jaar voor start met uw vzw arbeids-, aannemings- of uitzendcontract

-          Verenigingswerk niet om iemand te vervangen die 4 kwartalen voor start werknemer in vzw

-          Verenigingswerk is GEEN vrijwilligerswerk. Combinatie (met vergoeding) is niet mogelijk in zelfde vzw, wel in verschillende vzw’s. Indien geen vergoeding is combinatie in zelfde vzw toch mogelijk.

-          Vanaf 15 juli in werking, maar ga niet te haastig te werk. Er is een schriftelijke overeenkomst nodig en verplichte verzekeringen BA en lichamelijke ongevallen. En welzijn en risicopreventiebeleid dienen uitgestippeld te worden.

-          Er zijn reeds wijzigingen op komst! Er is reeds een wetsvoorstel voor het wijzigen van de activiteiten.

-          Niet voor deeleconomie

Voor meer informatie, contacteer ons op 016/62.31.72
Copyright@ABCMinistries 2021