Welke gevolgen voor uw statuten hebben de wijzigingen vzw-wet sinds 2/5/2002?

Over welke wijzigingen gaat het:

 • 2009: administratieve vereenvoudigingen zoals afschaffing neerlegging ledenregister. Vaak verwijzen statuten nog naar plicht om ledenregister neer te leggen. Haal deze bepalingen in voorkomend geval uit de statuten.
 • 2009: administratieve vereenvoudigingen zoals oproepingsbrief wordt oproeping. Sinds 2009 kan oproeping ook dmv andere communicatiemiddelen gebeuren. Vernoem die in de statuten dan ook, zoals bvb. email.
 • 2013: Termijn bijeenroeping algemene vergadering: 1/5 van de leden van de AV kan eisen van RvB dat een AV gehouden wordt binnen een termijn van 21 dagen en datum AV maximum op 40e dag, waarbij leden zelf agendapunten vastleggen. Langere termijn in statuten zou aangepast moeten worden.
 • 2013: nieuwe indeling gerechtelijke arrondissementen. Opname van gerechtelijk arrondissement in statuten is verplicht. Vzw’s in de gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Brussel, Eupen, Leuven, Luik, Namen of Nijvel moeten GEEN statenwijziging doorvoeren.
  Brugge, Kortrijk, Veurne, Ieper wordt West-Vlaanderen.
  Gent, Dendermonde, Oudenaarde wordt Oost-Vlaanderen.
  Turnhout, Mechelen wordt Antwerpen.
  Hasselt en Tongeren wordt Limburg.
  Hoei wordt Luik.
  Verviers, Dinant wordt Namen.
  Marche-en-Famenne, Neufchateau en Aarlen wordt Luxemburg.
  Bergen, Doornik en Charleroi wordt Henegouwen. Helaas is hier wel statutenwijziging nodig.
 • 2016: opschrift vzw-wet. Verwijzen uw statuten nog naar de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen verander/wijzig dit dan naar ‘de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.
 • Volmachtclausules: administratieve en financiële volmachten worden best veranderd in ‘aan één of meerdere bestuurders wordt de volmacht toegekend om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen’.

 

Voor meer informatie, contacteer ons op 016/62.31.72
Copyright@ABCMinistries 2017