Afdrukken

Boekhouding

Vanaf 01/01/2006 moeten alle vzw's verplicht een boekhouding voeren. Om te weten welke boekhoudkundige manier gebruikt moet worden, werden de vzw's opgedeeld in 4 soorten:
* kleine: maximum 5 voltijdse werknemers, ontvangsten < €312.500 (excl. BTW),
   balanstotaal < €1.249.500
* grote: als er 2 criteria van de kleine vzw's overschreden worden
* hele grote: > 100 voltijdse werknemers, ontvangsten > €7.300.000 (excl. BTW),
   balanstotaal < €3.650.000
* vzw's die subsidies ontvangen uit een overheidsreglementering

Meer info: http://www.vsdc-fb.be/NL/Algemeen/VZW_en_boekhouding-16

Enkel de kleine vzw kan kiezen tussen enkelvoudig boekhouden (“kasboekhouden”) of dubbel boekhouden (“balansboekhouden”). Grote vzw's zijn verplicht een dubbele boekhouding te voeren.

“Kasboekhouding” is een eenvoudig boekhoudsysteem waarvoor u geen speciaal boekhoudprogramma nodig hebt, het kan in Excel of zelfs gewoon op papier. Het spreekt voor zich dat hierbij niet automatisch een jaarlijkse balans met investeringen, ontvangsten en uitgaven wordt gemaakt. Ook kan u hieruit geen BTW gegevens afleiden of een aangifte opmaken.

“Balansboekhouden” is een dubbel boekhoudsysteem waardoor men meer controle krijgt over de gedane uitgaven en verkregen ontvangsten. Voor dit systeem hebt u een aangepast boekhoudprogramma nodig dat voor u alle jaarlijkse documenten weergeeft, daarbij ontvangt u vaak een module om belastingformulieren aan te maken.

De keuze om van dubbel boekhouden terug naar kasboekhouding over te schakelen, kan na 3 volledige boekjaren.

Voor meer informatie, contacteer ons op (016)62.31.72
Copyright@ABCMinistries 2015